Under the weather Golden Retriever puppy• chirurgia onkologiczna
• miękka jamy brzusznej
• ogólna tkanek miękkich