SFSinternist• diagnostyka kliniczna, laboratoryjna
• chorób układu pokarmowego
• endokrynologiczne
• chorób układu moczopłciowego
• choroby ostre i przewlekłe wieloukładowe
• diagnostyka i leczenie chorób metabolicznych
• terapia intensywna