BTL-08ECG_P-MTPlus-color_0711• badanie kliniczne pacjenta ( diagnostyka chorób serca )
• profilaktyka i leczenie farmakologiczne
• opieka dietetyczna
• informacja dla właścicieli pacjentów kardiologicznych
• możliwość wykonania EKG