W zakresie ortopedii i traumatologii współpracujemy ze specjalistami z lecznicy Błonie z Oświęcimia – specjalista chirurgii i rentgenologii – lek. wet. J Grzebinoga